مبدا*
مقصد*

تاریخ رفت*

لوگو مشخصات کد قطب تاسیس مقاصد پروازی ناوگان
ata-img آتا I3 - 917 تبریز 1387 21 10
aseman-img آسمان EP - 815 تهران 1359 54 33
aseman-img اترک AK - 444 تهران 1391 11 3
aseman-img ایران ایر EP - 815 تهران 1359 54 33
airtour-img ایر تور B9 - 491 مشهد 1351 26 5
poya-img پویا - Z4 تهران 1391 5 8
taban-img تابان HH - 283 مشهد 1384 21 7
taban-img تفتان TF - 000 زاهدان 1383 0 2
zagros-img زاگرس ZV - 999 تهران 1384 23 19
saha-img ساها - Z3 تهران 1369 2 5
qheshmair-img قشم ایر QB - 237 قشم 1372 22 13
sepehran-img سپهران - Z2 شیراز 1395 4 5
qheshmair-img ماهان W5 - 537 تهران 1371 52 54
qheshmair-img معراج JI - 684 تهران 1389 30 6
qheshmair-img نفت NV - 364 اهواز 1305 20 8
qheshmair-img کاسپین IV - 864 تهران 1372 70 9
qheshmair-img کیش ایر Y9 - 780 کیش 1370 13 16


لوگو مشخصات کد قطب تاسیس مقاصد پروازی ناوگان
ata-img آذربایجان J2 - 771 باکو 1992 53 30
aseman-img آلیتالیا AZ - 055 رم 1999 102 103
aseman-img اتحاد EY - 607 ابوظبی 2003 96 120
aseman-img اتریشی OS - 257 شوخات 1957 130 77
airtour-img اطلس گلوبال KK - 610 استانبول 2001 60 27
poya-img امارات EK - 176 دبی 1985 141 232
taban-img اکراین PS - 566 کیف 1992 80 38
taban-img ایر آستانا KC - 465 آلماتی 2001 63 32
zagros-img ایرفرانس - AF شارل دوگل پاریس 1933 204 235
saha-img ایژین A3 - 390 کیفیسیا 1988 90 82
sepehran-img بریتیش ایرویز BA - 125 لندن 1919 180 280
qheshmair-img تای ایرویز TG - 217 بانکوک 1960 78 82
qheshmair-img ترکیش TK - 235 استانبول 1933 292 333
qheshmair-img چاینا سادرن CZ - 784 بیجینگ/گووانچو 1988 523 190
qheshmair-img عمان ایر WY - 910 سیب 1993 47 45
qheshmair-img فلای دبی FZ - 141 دبی 2008 95 52
qheshmair-img قطر QR - 157 دوحه 1993 151 190
qheshmair-img گلف ایر GF - 072 محرق 1950 43 28
qheshmair-img لوفت هانزا LH - 220 فرانکفورت/مونیخ 1953 220 268
qheshmair-img کویت KU - 229 فروانیه 1988 34 23
qheshmair-img کی ال ام KL - 074 آمستردام 1919 138 119
لوگو logo-ata
مشخصات آتا
کد I3 - 917
قطب تبریز
تاسیس 1387
مقاصد پروازی 21
ناوگان 10
لوگو logo-ata
مشخصات آسمان
کد EP - 815
قطب تهران
تاسیس 1359
مقاصد پروازی 54
ناوگان 33
لوگو logo-ata
مشخصات اترک
کد AK - 444
قطب تهران
تاسیس 1391
مقاصد پروازی 11
ناوگان 3
لوگو logo-ata
مشخصات ایران ایر
کد EP - 815
قطب تهران
تاسیس 1359
مقاصد پروازی 54
ناوگان 33
لوگو logo-ata
مشخصات ایرتور
کد B9 - 491
قطب مشهد
تاسیس 1351
مقاصد پروازی 26
ناوگان 5
لوگو logo-poya
مشخصات پویا
کد Z4
قطب تهران
تاسیس 1391
مقاصد پروازی 5
ناوگان 8
لوگو logo-taban
مشخصات تابان
کد HH - 283
قطب مشهد
تاسیس 1384
مقاصد پروازی 21
ناوگان 7
لوگو logo-taftan
مشخصات تفتان
کد TF - 000
قطب زاهدان
تاسیس 1383
مقاصد پروازی 0
ناوگان 2
لوگو logo-zagros
مشخصات زاگرس
کد ZV - 999
قطب تهران
تاسیس 1384
مقاصد پروازی 23
ناوگان 19
لوگو logo-saha
مشخصات ساها
کد Z3
قطب تهران
تاسیس 1369
مقاصد پروازی 2
ناوگان 5
لوگو logo-zagros
مشخصات سپهران
کد Z2
قطب شیراز
تاسیس 1395
مقاصد پروازی 4
ناوگان 5
لوگو logo-zagros
مشخصات قشم ایر
کد QB - 237
قطب قشم
تاسیس 1372
مقاصد پروازی 22
ناوگان 13
لوگو logo-zagros
مشخصات ماهان
کد W5 - 537
قطب تهران
تاسیس 1371
مقاصد پروازی 52
ناوگان 54
لوگو logo-meraj
مشخصات معراج
کد JI - 684
قطب تهران
تاسیس 1389
مقاصد پروازی 30
ناوگان 6
لوگو logo-naft
مشخصات نفت
کد NV - 364
قطب اهواز
تاسیس 1305
مقاصد پروازی 20
ناوگان 8
لوگو logo-naft
مشخصات کاسپین
کد IV - 864
قطب تهران
تاسیس 1372
مقاصد پروازی 70
ناوگان 9
لوگو logo-naft
مشخصات کیش ایر
کد Y9 - 780
قطب کیش
تاسیس 1370
مقاصد پروازی 13
ناوگان 16

لوگو logo-azarbayejan
مشخصات آذربایجان
کد J2 - 771
قطب باکو
تاسیس 1992
مقاصد پروازی 53
ناوگان 30
لوگو logo-ata
مشخصات آلیتالیا
کد AZ - 055
قطب رم
تاسیس 1999
مقاصد پروازی 102
ناوگان 103
لوگو logo-ata
مشخصات اتحاد
کد EY - 607
قطب ابوظبی
تاسیس 2003
مقاصد پروازی 96
ناوگان 120
لوگو logo-ata
مشخصات اتریشی
کد OS - 257
قطب شوخات
تاسیس 1957
مقاصد پروازی 130
ناوگان 77
لوگو logo-ata
مشخصات استانبول
کد KK - 610
قطب استانبول
تاسیس 2001
مقاصد پروازی 60
ناوگان 27
لوگو logo-poya
مشخصات امارات
کد EK - 176
قطب دبی
تاسیس 1985
مقاصد پروازی 141
ناوگان 232
لوگو logo-okrain
مشخصات اکراین
کد PS - 566
قطب کیف
تاسیس 1992
مقاصد پروازی 80
ناوگان 38
لوگو logo-airastana
مشخصات ایر آستانا
کد KC - 465
قطب آلماتی
تاسیس 2001
مقاصد پروازی 63
ناوگان 32
لوگو logo-zagros
مشخصات ایرفرانس
کد AF
قطب شارل دوگل پاریس
تاسیس 1933
مقاصد پروازی 204
ناوگان 235
لوگو logo-izhin
مشخصات ایژین
کد A3 - 390
قطب کیفیسیا
تاسیس 1988
مقاصد پروازی 90
ناوگان 82
لوگو logo-zagros
مشخصات بریتیش ایرویز
کد BA - 125
قطب لندن
تاسیس 1919
مقاصد پروازی 180
ناوگان 280
لوگو logo-tai-eiroiz
مشخصات تای ایرویز
کد TG - 217
قطب بانکوک
تاسیس 1960
مقاصد پروازی 78
ناوگان 82
لوگو logo-torkish
مشخصات ترکیش
کد TK - 235
قطب استانبول
تاسیس 1933
مقاصد پروازی 292
ناوگان 333
لوگو logo-chaina-sadren
مشخصات چاینا سادرن
کد CZ - 784
قطب بیجینگ/گووانچو
تاسیس 1988
مقاصد پروازی 523
ناوگان 190
لوگو oman-air
مشخصات عمان ایر
کد WY - 910
قطب سیب
تاسیس 1993
مقاصد پروازی 47
ناوگان 45
لوگو logo-fly-dobaei
مشخصات فلای دبی
کد FZ - 141
قطب دبی
تاسیس 2008
مقاصد پروازی 95
ناوگان 52
لوگو logo-ghatar
مشخصات قطر
کد QR - 157
قطب دوحه
تاسیس 1993
مقاصد پروازی 151
ناوگان 190
لوگو logo-ghatar
مشخصات گلف ایر
کد GF - 072
قطب محرق
تاسیس 1950
مقاصد پروازی 43
ناوگان 28
لوگو logo-loft-hanza
مشخصات لوفت هانزا
کد LH - 220
قطب فرانکفورت/مونیخ
تاسیس 1953
مقاصد پروازی 220
ناوگان 268
لوگو logo-loft-hanza
مشخصات کویت
کد KU - 229
قطب فروانیه
تاسیس 1988
مقاصد پروازی 34
ناوگان 23
لوگو logo-k-l-m
مشخصات کی ال ام
کد KL - 074
قطب آمستردام
تاسیس 1919
مقاصد پروازی 138
ناوگان 119